Guide – Smartwatch SN59

Ашиглах заавар Эхлэхээс өмнө Уг цагийг бүтэн ашиглахын тулд H Band аппликэшнийг суулгасан байх шаардалгатай. Үйлдлийн систем iOS 9.0+ , Android 4.4+ байх шаардлагатай. Bluetooth 4.0+ Заавар – Ерөнхий Гар утас болон цагны Bluetooth-ийг асаан холбоно SMART TIME аппликэшнийг татна.App store Android “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt […]

Guide – Smartwatch WB36

Ашиглах заавар Эхлэхээс өмнө Уг цагийг бүтэн ашиглахын тулд H Band аппликэшнийг суулгасан байх шаардалгатай. Үйлдлийн систем iOS 8.0+ , Android 4.4+ байх шаардлагатай. Bluetooth 4.0+ Заавар – Ерөнхий Гар утас болон цагны Bluetooth-ийг асаан холбоно SMART TIME аппликэшнийг татна.App store Android “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt […]

Guide – Smart bracelet Y18

Ашиглах заавар Эхлэхээс өмнө Уг цагийг бүтэн ашиглахын тулд YFit аппликэшнийг суулгасан байх шаардалгатай. Үйлдлийн систем iOS 9.0+ , Android 5+ байх шаардлагатай. Bluetooth 4.0+ Заавар – Ерөнхий Гар утас болон цагны Bluetooth-ийг асаан холбоно SMART TIME аппликэшнийг татна.App store Android “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut […]

Guide – Smartwatch Watch 6

Ашиглах заавар Эхлэхээс өмнө Уг цагийг бүтэн ашиглахын тулд Dafit аппликэшнийг суулгасан байх шаардалгатай. Үйлдлийн систем iOS 9.0+ , Android 4.4+ байх шаардлагатай. Bluetooth 4.0+ Заавар – Ерөнхий Гар утас болон цагны Bluetooth-ийг асаан холбоно SMART TIME аппликэшнийг татна. “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et […]

Guide – Smartwatch SN72

Ашиглах заавар Эхлэхээс өмнө Уг цагийг бүтэн ашиглахын тулд SMART TIME аппликэшнийг суулгасан байх шаардалгатай. Үйлдлийн систем iOS 9.0+ , Android 4.4+ байх шаардлагатай. Bluetooth 4.0+ Заавар – Ерөнхий Гар утас болон цагны Bluetooth-ийг асаан холбоно SMART TIME аппликэшнийг татна. “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore […]

Guide – Smartwatch SN58

Ашиглах заавар Эхлэхээс өмнө Уг цагийг бүтэн ашиглахын тулд SMART TIME аппликэшнийг суулгасан байх шаардалгатай. Үйлдлийн систем iOS 8.0+ , Android 4.4+ байх шаардлагатай. Заавар – Ерөнхий Гар утас болон цагны Bluetooth-ийг асаан холбоно SMART TIME аппликэшнийг татна. “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore […]

Guide – Smartwatch M4

Ашиглах заавар Танилцуулга Уг цагийг бүтэн ашиглахын тулд -SMART TIME- аппликэшнийг суулгасан байх шаардалгатай. Үйлдлийн систем iOS 8.0+ , Android 4.4+ байх шаардлагатай. Заавар Гар утас болон цагны Bluetooth-ийг асаан холбоно SMART TIME аппликэшнийг татна. Уг аппликэшн дээр бүртгээлээд ашиглах цагийн загварыг(M4) сонгон нэвтэрнэ. Холболт баталгаажуулахын тулд утас нь дээрээс сонгосоны дараагаар таны М4 цаг […]