Ашиглах заавар

Эхлэхээс өмнө

  • Уг цагийг бүтэн ашиглахын тулд YFit аппликэшнийг суулгасан байх шаардалгатай.
  • Үйлдлийн систем iOS 9.0+ , Android 5+ байх шаардлагатай.
  • Bluetooth 4.0+

Заавар – Ерөнхий

  1. Гар утас болон цагны Bluetooth-ийг асаан холбоно
  2. SMART TIME аппликэшнийг татна.
    App store


    Android

  3. “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Заавар – Цэнэглэх

Юун түрүүнд бүтэн цэнэглэх хэрэгтэй. Цэнэглэхдээ болж өгвөл 5V / 500mA толгой ашиглахыг зөвлөж буй бөгөөд түргэн цэнэглэгч ашиглахгүй байхыг зөвлөж байна. (Бүтэн цэнэглэхэд ойролцоогоор 2 цаг шаардлагатай)

Заавар – Бусад

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”